Јавни позиви за самозапошљавање и запошљавање лица из категорије теже запошљивих

Javni poziv

Општина Апатин и Национална служба за запошљавање поново су ове године здруженим средствима расписали Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање, као и Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих група лица.

Помоћ за самозапошљавање намењена је незапосленима, који су регистровани у евиденцији НСЗ Апатин, а имају завршене обуке за развој предузетништва. Једнократна средства у износу од 300.000 динара, однсно 330.000 за особе са инвалидитетом, додељују се ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва.

Издвајају се приоритетне групе за одобравање субвенција: млади до 30 година, вишак запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, лица старија од 50 година, рурално становништво, лица која су статусу оба родитеља/члана домаћинства незапослених, дугорочно незапослени, односно они који су дуже од годину дана на евиденцији НСЗ.

Позив је отворен до 16. маја и трајаће до 31. маја.

Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих одобрава се послодавцима који су у приватном сектору. Додељују се једнократно, ради запошљавања незапослених са евиденције НСЗ Апатин.

Као теже запошљива лица рачунају се старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници социјалне помоћи, незапослени са евиденције који су у том статусу дуже од годину дана, жртве насиља, жене, млади млађи од 30 година без обзира на степен стручне спреме, рурално становништво и лице чија су оба родитеља незапослена.

Субвенције износе 200.000 динара по кориснику, а јавни позив је отворен до 16. маја.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије