Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години на територији општине Кула

Национална служба за запошљавање и општина Кула расписале су јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2021. години на тедиторији општине Кула. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцијиНационалне службе за запошљавање, испостава Кула иимају завршену обуку за развој предузетништва.Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара,односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивачзаснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обављарегистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурањенајмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањемпривредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу сазаконом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права насубвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтеваособе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских иуслова овог јавног позива за незапослено лице. Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

У прилогу дописа можете преузети:

Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2021. години на територији општине Кула
Несубвенционисане делатности
Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавања за 2021. годину

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије