Богојево као место укрштања друмског, железничког и воденог саобраћаја

Šine

Богојево је насељено место које је за Војводину, али и читаву Републику Србију веома значајно из неколико разлога.

Наиме, у овом месту налази се лука на међународном пловном току Дунава, затим важно је железничко чвориште, а ту је и гранични прелаз према Хрватској.

Све ово наведено је и у Нацрту Регионалног просторног плана АП Војводине за период од 2021. до 2035. године. Овим документом, предвиђена је комплетна реконструкција пруге Нови Сад-Богојево-Суботица, а указује се и на потребу развоја робно-транспортних центара на местима контакта са другим видовима транспорта.

Најављена је и модернизација манипулативне пруге Богојево-дунавска обала.

Осим тога, према слову истог документа, у плану је и проширење капацитета луке, пошто је ова лука од изузетног међународног значаја.

Значајно је споменути да ће, што се водених путева тиче, поједине деонице пловних канала хидросистема Дунав-Тиса-Дунав да се у будућности користе као склоништа за бродове у случају леда и невремена. За ово је међу најпогоднијим деоницама управо она на Богојеву, на споју са Дунавом.

Што се тиче путне инфраструктуре, Нацрт предлаже активности на правцу Кула-Богојево, до граничног прелаза, као и на правцима Бачки Грачац-Крушчић-Црвенка-Липар, Богојево-Каравуково-Дероње, као и Каравуково-Оџаци-Стапар.

Документ наводи да су све реконструкције и модернизације на пружним, воденим и друмским правцима донети у циљу усаглашавања са стандардима Европске уније.

Поред свега наведеног, интересантно је истаћи да ће у Богојеву да почиње значајан коридор бициклистичких стаза, који ће бити део мреже дунавске бициклистичке стазе EuroVelo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије