СО Кула: 18. седница локалног парламента заказана за 20. мај

Председник Скупштине општине Кула Владимир Ђуровић заказао је осамнаесту седницу локалног парламента за четвртак, 20. мај, са почетком у 10.00 сати. 

Пред одборницима ће се наћи тринаест тачака дневног реда међу којима је: престанак мандата одборника и потврђивање мандата одборника Скупштине општине Кула, предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на ивестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и  условима под којим општина Кула учествује у финансирању активности одржавања, предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Кула за период 2022. до 2028. године, предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула, предлог Одлука о умањењу вредности непокретности у јавној својини општине Кула, предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, предлог Одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја ЈП „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији и предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја ЈП ″Завод за изградњу″ Кула – у ликвидацији са стањем на дан 31.12.2020. године. Такође, одборници ће разматрати Извештај о раду установа чији је оснивач општина Кула за 2020. годину: Народна библиотека Кула и Центар за социјални рад општине Кула. Сам крај седнице резервисан је за кадровска решења и одборничка питања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије