Пореска управа објавила календар пореских обавеза за фебруар

Poreska uprava Novi Sad

Пореска управа Србије објавила је календар пореских обавеза за фебруар, према коме рок за прве обавезе истиче 6. фебруара до када је неопходно доставити обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма као и извештаје о запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средстава.

Четири дана касније 10. фебруара истиче рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец и пореза на додату вредност (ПДВ) за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

Рок за измиривање највише обавеза истиче 17. фебруара, па је до тада неопходно платити аконтацију пореза на приходе од самосталне делатности, доприносе на приходе од обављања самосталне делатности, за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере.

Такође и за доприносе за самосталне уметнике и пољопривреднике за први квартал ове године.

До 17. фебруара би требало поднети пријаве за утврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину и тромесечне аконтације доприноса за 2023. годину за самосталне уметнике, затим поднети пореске пријаве и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец, као и ПДВ за претходни месец, те поднети образац ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у овом месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранство.

Истог датума истиче и рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец, акцизе за другу половину претходног месеца, подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец као и подношење пријаве о обрачуну акцизе на струју за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Последњи дан у месецу, 28. фебруар рок је до кога је неопходно платити доприносе за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јануар 2023. године и платити акцизу за прву половину месеца.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs