5 корака до еФискализације – ПКС објавила водич кроз нови модел фискализације

Fiskalne kase

Нови модел фискалзације у Србији старотваће 1. октобра када почиње пријава продајних места, а месец дана касније, од 1. новембра, почиње прелазни период који ће трајати до 30. априла 2022. године.

еФискализација обухватиће додатну дигитализацију промета увођењем нових уређаја који ће обезбедити двадесетчетворочасовну комуникацију са пореском управом.

Како је раније највљивао министар финансија Синиша Мали, Влада Србије је током дана усвојила уредбу о субвенционисању привредника за куповину нових фискалних уређаја. Привредници ће од државе добијати 100 ЕУР по прдајном месту и фискалном уређају, док ће порески обвезници који нису у систему ПДВ-а добити 20% више.

У међувремену, док траје прилагођавање на нови модел, Привредна комора Србије израдила је водич кроз еФискализцију и најавила да ће са фирмама одржавати састанке како би се привредници што боље информисали о целокупном процесу.

Како каже Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке анализе и интернационализацију ПКС, нови прописи привреди ће годишње уштедети око 10 мил ЕУР. Трошкови за привреднике ће бити смањени у делу издатака за штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, обавезни годишњи сервис фискалних уређаја, за ГПРС пренос података дневног извештаја, наовид се на сајту Привредне коморе Србије.

Пет неопходних корака за еФискализацију

Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних јединица/продајних објеката.
Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на Сервис за пореске обвезнике (еФискализација).
Преко еФискализације, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Захтев се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.
Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру “Ваш порезник” у надлежној филијали Пореске управе. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаље у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за његово преузимање.
Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме завршава процес ефискализације.
Шта подразумева нови модел фискализације?

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QР кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Сваки фискални уређај ће се састојати од елеманата чију употребу одобрава Пореска управа. Ти елементи су процесор фискалних рачуна (ПФР), који може бити локални (ЛПФР) или виртуелни (ВПФР) и електронски систем за издавање фискалних рачуна (ЕСИР). Уређај треба да садржи и безбедносни елемент који издаје Пореска управа, и који може бити у форми картице (у случају ЛПФР-а) или у форми фајла (у случају ВПФР-а).

Обвезнику фискализације остављена је могућност да, уколико има капацитета, самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Који фискални уређај да изаберем?

Порески обвезници имају на располагању широк дијапазон могућих уређаја. У складу са својим пословним потребама, порески обвезник се може определити како за хардверски фискални уређај – каса, таблет, мобилни телефон, тако и за комбинацију хардверских и софтверских компоненти уређаја.

Порески обвезници са малом фреквенцијом издавања фискалних рачуна по дану, се могу, на пример, определити за решење које подразумева таблет, на коме треба инсталирати софтвер за касу, локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент. Потребан је и обичан или термални штампач.

Фискални обвезник може да користи постојећи, али надограђен фискални уређај, уколико је као такав добио одобрење Пореске управе. На такав уређај је неопходно инсталирати нови хардверски или софтверски локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент у виду картице или фајла. Уколико обвезник набави потпуно нови уређај, у коме се већ налази софтверски или хардверски процесор и интегрисани штампач, онда му је неопходан још само безбедносни елемент.

Такође, порески обвезник може да користи потпуно обичан или термални штампач. Важно је да има могућност да штампа рачун са QР кодом.

Када треба да користим виртуелни ПФР?

ВИРТУЕЛНИ ПФР је софтвер који се налази на серверу Пореске управе и који је бесплатан за коришћење. Порески обвезник има могућност да користи виртуелни ПФР самостално искључиво у онлајн продаји, док у малопродаји у објекту има могућност да користи виртуелни ПФР уз обавезу да има минимално један ЛПФР по продајном објекту. За виртуелни ПФР безбедносни елемент је фајл који се добија преко портала Пореске управе еПорези и који је јединствен за сваки виртуелни ПФР.

Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

ДА, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе, што је и законска обавеза. У складу са законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају најмање један локални процесор фискалних рачуна по продајном објекту. Он ће бележити и електронски потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе.

Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

ДЕФИСКАЛИЗАЦИЈА старих фискалних уређаја неће бити неопходна, већ ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи и стављање старих уређаја ван функције, пише у водичу објављеном на сајту Привредне коморе Србије.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије