Обавештење у вези породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

obaveštenje

На званичној страници општине Апатин објављено је обавештење о изменама које се односе на Закон о финансијској подршци породици са децом.
Обавештење овде преузимамо у целости:

Обавештење:
Објављивањем Одлуке Уставног Суда Србије број ИУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године, престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због одржавања трудноће.
Тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „основица накнаде зараде односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује се основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства“.
Из тог разлога корисници права почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења које је коначно и правоснажно.
Захтеве за измену решења, породиље са пребивалиштем на територији општине Апатин подносе Општинској управи општине Апатин, Служба дечије заштите и заштите материнства, канцеларија бр. 6, у времену од 7 до 13 часова ул. Српских Владара 29, Апатин.
Додатне информације можете добити на телефон +381 25 772 122, локал 621.
Уз уредно попуњен и потписан образац захтева неопходно је приложити:
– очитану личну карту
– фотокопију картице текућег рачуна.
Рок за подношење наведеног захтева је 6 месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.
Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену решења истиче 14. августа 2024. године.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs
Претрага
Close this search box.