Заказана 9. седница СО Апатин

У уторак, 11. маја, са почетком у 10,00 сати, у  Великој сали Дома културе Апатин, одржаће се 9. седница СО Апатин за коју је предложен следећи дневни ред:

 • Разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије
 • Предлог Решења о престанку мандата одборника Стеве Рапаића
 • Предлог Решења о верификацији мандата одборника Данијела Ајдука
 • Предлог Одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских објеката
 • Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. Години
 • Предлог Одлуке о измени Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе
 • Предлог Одлуке о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин за 2021. Годину
 • Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама
 • Предлог Правилника о првим изменама и допунама Правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин
 • Предлог Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта општине Апатин
 • Разматрање Програма пословања Јавног предузећа за управљање путевима,планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији за 2021. 
 • Разматрање Извештаја о раду Tуристичке организације Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Туристичке организације са финансијским планом за 2021.годину
 • Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Програма рада Општинског културног центра са финансијским планом за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским планом за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду Установе за стручно оспосбљавање одрсалих са прегледом пословања за 2020. годину и Плана рада Установе са финансијским планом за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину, Финансијски план Месне заједнице за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2020. годину и Плана рада са Финансијским планом Месне заједнице Пригревица за 2021. Годину
 • Разматрање Извештаја о раду Месне заједница Купусина са финансијским извештајем за 2020. годину, предлога плана рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за 2021.годину
 • Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Свилојево са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Месне заједнице Свилојево са финансијским планом за 2021. Годину
 • Разматрање Локалног акционог плана за запошљавање општине Апатин за 2021/2023 годину
 • Предлог Решења о разрешењу Комисије за родну равноправност
 • Предлог Решења о именовању Комисије за родну равноправност
 • Предлог Решења о разрешењу Комисије за давање назива и преименовање улица и тргова у општини Апатин
 • Предлог Решења о именовању Комисије за давање назива и преименовање улица и тргова у општини Апатин
 • Предлог Решења о разрешењу Општинске изборне комисије Апатин
 • Предлог Решења о именовању Општинске изборне комисије Апатин
 • Предлог Решења о именовању Комисије за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Апатин
 • Предлог Решења о именовању Другостепене Комисије за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Апатин
 • Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
 • Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
 • Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Општинског културног центра Апатин
 • Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Општинског културног центра  Апатин
 • Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Апатин  „Апатин“
 • Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Апатин  „Апатин“
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs