Одборници усвојили укидање закупа земљишта у јавној својини, одлуку о олакшицама за летње баште, те ЛАП запошљавања за нових 17 радних места

У Великој сали општинског Културног центра данас је одржана 9. седница СО Апатин. Седница је започела минутом ћутања поводом смрти одборника Стеве Рапаића, уместо кога је верификован мандат одборнику Данијелу Ајдуку. 

У наставку седнице усвојен је предлог Одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских објеката, а ради се о контроли извршења рушења објеката.

Усвојен је и Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. години, где је највећи део средстава трошен на уклањање дивљих депонија, мониторинг квалитета ваздуха и полена, као и финансирање удружења грађана која се баве екологијом.

Усвајањем Одлуке о измени Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа у поступку и начину спровођења јавне расправе, утврђено је да се оглашавање јавне расправе може вршити у било ком средству јавног информисања.

Скупштина је усвојила и Одлуку о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин за 2021. годину којом је износ закупа умањен за 90%.

Одборници су гласали и за усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама. До сада су корисници објеката имали обавезу плаћања по основу Уговора о закупу јавне површине на којој се налазио објекат, да би након доношења Закона о накнади за коришћење јавних добара из 2019. године, била уведена  накнада за коришћење јавне површине. Усвајањем ове одлуке, неће се наплаћивати обавеза по основу Уговора о закупу, с тим да остаје донета накнада за коришћење јавне површине.

У наредне две тачке су усвојени Правилник о првим изменама и допунама Правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин, као и предлог Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта општине Апатин.

Наставак седнице су обележили усвајање програма пословања Јавног предузећа за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији за 2021. године, као и извештаја о раду са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада са финансијским планом за 2021.годину Туристичке организације, Црвеног крста, Општинског културног центра, Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“, Установе за стручно оспосбљавање одрсалих, те Месних заједница Апатин, Пригревица, Купусина и Свилојево.

На седници је усвојен и Локални акциони план за запошљавање општине Апатин за 2021/2022. годину, којим је предвиђено, као и прошле године, финансирање две мере активне политике запошљавања. Буџетом је предвиђено 2 милиона за реализацију истих, те ће по окончању сарадње са НСЗ и спровођења мера самозапошљавања и запошљавања из категорије теже запошљивих група кроз конкурс, посао наћи 17 нових лица са територије општине Апатин. 

До краја седнице су усвојене кадровске измене у Комисији за родну равноправност, Комисије за давање назива и преименовање улица и тргова у општини Апатин, Општинској изборној комисији, Комисији за избор чланова Савета месних заједница, Другостепеној Комисији за избор чланова Савета месних заједница, Школском одбору Техничке школе са домом ученика, Управном одбору Општинског културног центра и Управном одбору Туристичке организације Апатин.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs